Podmínky pronájmu

fyzické osoby

  • ✔  Řidičský průkaz
  • ✔  Občanský průkaz (nebo pas)
  • ✔  Živnostenský list (u podnikatelů)
  • ✔  Věk alespoň 21 let

právnické osoby

  • ✔  Výpis z obchodního rejstříku
  • ✔  Plná moc pro řidiče (pokud není jednatelem firmy)
  • ✔  Doklady řidiče – OP (či pas), ŘP

obecné podmínky

Vratná záloha: stanovena individuálně od 5000 do 50000 Kč; musí být složena v hotovosti před zapůjčením vozidla.

Informace o pronájmu: minimální doba pronájmu je 1 den (dnem se rozumí 24 hodin); čas začíná běžet od okamžiku, kdy vozidlo opustí místo určení, do okamžiku, kdy je na místo určení vráceno.

V ceně nejsou zahrnuty pohonné hmoty.

Cena nájemného zahrnuje: zákonné a havarijní pojištění; volný nájezd km dle vybraného tarifu; dálniční známku.

Přistavení vozidla v Náchodě zdarma; mimo Náchod zpoplatněno částkou 10 Kč/km.

Před samotným zapůjčením vozidla je nutné podepsat smlouvu. Ta je každému upravena na míru a jsou v ní všechny podmínky specifikovány. Základní šablonu smlouvy je možné si stáhnout a prohlédnou zde. [PDF, 300KB]